.nl | .be

Recharge

Mail verplicht uit na werktijd: voorrecht of belemmering?

‘s Avonds je werkmail nog even checken is een eigen keuze, maar toch voelen veel medewerkers zich opgejaagd als hun manager ze na werktijd mailt. Bij steeds meer buitenlandse bedrijven wordt de mailserver buiten kantoortijden uitgeschakeld. Werkt dit ook in Nederland?

‘s Avonds je werkmail nog even checken is een eigen keuze, maar toch voelen veel medewerkers zich er opgejaagd door als hun manager ze na werktijd mailt. Bij steeds meer buitenlandse bedrijven wordt de mailserver buiten kantoortijden uitgeschakeld. Werkt dit ook in Nederland?