.nl | .be

Perform

‘Alleen vakinhoudelijke kennis is niet meer voldoende, werk moet een ander karakter krijgen’

Leidinggevenden moeten meer oog hebben voor de mens achter de medewerker. Pas wanneer er ook ruimte is voor de persoon zelf, komt talent meer tot bloei.

inclusiviteit nieuwe baan column Jacqui Brassey MT work/life