.nl | .be

Perform

Hoe belangrijk is wat we aantrekken naar ons werk?

De werkcultuur is aan het veranderen: er is meer ruimte voor ons persoonlijke leven op de werkvloer. Dit heeft ook zijn weerslag op onze werkkleding. Hoe belangrijk is de vraag ‘wat doe ik aan naar mijn werk’ nog?