.nl | .be

Focus

Iedereen lijdt aan de egocentric bias (en daarom moet je als manager weten wat dat is)

We hebben de neiging om de waarde van onze eigen bijdrage te overschatten. Op de werkvloer kan dat echter al snel voor ongelijkheid en dus problemen zorgen: heeft iedereen nou écht even hard gewerkt?

team