.nl | .be

Psychologie voor Managers

Voorbeeldgedrag: laat je de Bokito in je team niet ieders gedrag bepalen

Op de werkvloer kopiëren we vaak het gedrag van de Bokito in ons midden. Maar deze geeft niet altijd het goede voorbeeld.

Op de werkvloer kopiëren we vaak het gedrag van de Bokito in ons midden. Maar deze geeft niet altijd het goede voorbeeld, aldus Tica Peeman.