.nl | .be

Personeel

Voelen je medewerkers zich veilig om discriminatie en intimidatie te melden?

De #MeToo- en Black Lives Matter-bewegingen vergroten het bewustzijn binnen organisaties over problemen als seksuele intimidatie en discriminatie. Maar nog altijd voelen mensen zich niet veilig om deze problemen te adresseren op de werkvloer. Vier methoden die je kunt toepassen om het vertrouwen van medewerkers in rapportage te herstellen.