.nl | .be

Organisatiecultuur

Zo poogt consultancyreus Accenture een diverse en creatieve organisatie te creëren

Adviesbureau Accenture kon niet langer bogen op grote langlopende projecten. Kleine creatieve partijen werden overgenomen om in te spelen op marktveranderingen. Om die te integreren moest de eigen cultuur een diverser karakter krijgen.