.nl | .be

De 7 van MT

‘Shell-top onder druk’; goede tijden voor NXP en supermarkten pakken bijensterfte aan