.nl | .be

De 7 van MT

Nieuwe boete voor Uber – pas op voor Android-virus Gooligan

En verder: Trump verlaat zakenleven - uitvinder Big Mac overleden - AFM bang voor cybercrime.