.nl | .be

De 7 van MT

Chemelot in 2050 klimaatneutraal – Aanklacht tegen Apple voor machtsmisbruik

En verder: Gerrit Zalm waarschuwt voor forse stijging van aantal huishoudens met schulden, er is meer waardering voor interne communicatie, en Satya Nadella loodst Microsoft de crisis door zoals alleen hij dat kan.

Apple Pay