.nl | .be

De 7 van MT

Arbeidstevredenheid onder uitzendkrachten bedroevend

En verder: Half miljoen aan studiebeurzen voor vrouwen met techambitie; Philips presteert wederom naar verwachting en Topman warenhuisconcern Hudson's Bay Company vertrekt.

FNV is weer eens boos