.nl | .be

MT1000

Effectief samenwerken 3: Communiceer luid en duidelijk

Een goede werkrelatie met klanten is in de zakelijke dienstverlening van groot belang. Hoe zorg je ervoor dat verantwoordelijkheden samen worden gedragen – ook als het moeizaam gaat?