.nl | .be

Management

Tony Crabbe aflevering #5: ‘Perfectie is de vijand van groot succes’

Bedrijfspsycholoog Tony Crabbe kwam de Nederlandse schaatskampioen Ireen Wüst tegen. Zij vroeg hem hoe ze perfect kon zijn op alle gebieden. Dit is het advies dat hij haar gaf.

Ireen Wust