.nl | .be

Management

Succesvol de organisatie veranderen? Dan moet ook de top meedoen

De professionalisering van het managementvakgebied loopt hopeloos achter ten opzichte van andere vakgebieden door een gebrekkige interdisciplinaire samenwerking. Bovendien worden innovatieve organisatievormen zelden door de managementtop geïmplementeerd, schrijft professor Sjoerd Romme.