.nl | .be

Strategie

Vier scenario’s voor een post-corona Nederland

De coronapandemie heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. In het rapport Ondernemen is vooruitzien verkent ABN Amro de toekomst van een Nederland na corona vanuit verschillende perspectieven.