.nl | .be

Strategie

Verwerven Thought Leadership mag nooit een doel op zich zijn

Thought leadership kan nooit een doel op zich zijn, beweert Lector Mignon van Halderen. Organisaties moeten eerst bepalen wat ze met Thought Leadership willen door naar hun strategische en transformationele doelen te kijken.