.nl | .be

Reputatie

‘Reputatie moet je doen…’

Professor Cees van Riel, de internationale koning van het reputatiemanagement, voorziet een ongekende stroomversnelling in 2019.