.nl | .be

Reputatie

‘Laat het merk de reputatie niet wegdrukken’

Reputatie en merk blijken elkaar steeds vaker te overlappen en reputatie delft daarbij nogal eens het onderspit. Een in potentie kostbare vergissing, aldus kenner Camiel Overgaauw, Managing Partner van Het PR Bureau.