.nl | .be

Management

Overdrager familiebedrijf staat succes opvolger in de weg

Zeven van de tien familiebedrijven gaan failliet na de eerste overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie. En na de derde generatiewisseling staat nog maar drie procent overeind. Belangrijkste oorzaak is de overdrager, die na de overdracht geen afstand kan nemen en zo de opvolger in de rol van beheerder duwt.