.nl | .be

Management

Onderzoek: vrouwen ook zonder gezin vaker werkzaam in deeltijd

Dat vrouwen vaker een deeltijdfunctie bekleden mag geen geheim heten. Vaak wordt dit feit geweten aan het gezin waar ze tegelijkertijd voor zorgen. Maar zelfs zonder gezin werken vrouwen eerder in een deeltijdfunctie, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).