.nl | .be

Innovatie

Corporate start-up: ondernemen met een vangnet

Corporates en start-ups staan allang niet meer lijnrecht tegenover elkaar. Sterker nog: innovatie wordt binnen grote bedrijven vaak gedragen door managers die als start-upondernemer opereren.

Corporates en start-ups staan allang niet meer lijnrecht tegenover elkaar. Sterker nog: innovatie wordt binnen grote bedrijven vaak gedragen door managers die als start-upondernemer opereren.