.nl | .be

Het Nieuwe Beveiligen

We leven in een tijdperk waarin verandering de enige constante is. Met nieuwe technologie als belangrijkste versneller. Dit biedt kansen en bedreigingen voor onze leef- en werkomgeving. De huidige samenleving en de nieuwe dreigingsbeelden noodzaken organisaties hun veiligheid op een andere manier in te richten. In dossier lees je er alles over.