.nl | .be

Adaptief leiderschap

Een nieuw model om jouw bedrijf te veranderen

Drie professoren van Vlerick Businessschool schreven het boek Six Batteries of Change. Is dit het zoveelste veranderboek of voegt het wat toe?

vernandermanagement model Vlerick Kotter