.nl | .be

Management Team

Onderzoeksverantwoording MT Finance 2016

Management Team doet sinds 2001 elk jaar onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van leveranciers van financiële diensten op de Nederlandse markt. Het onderzoek is dit jaar voor de tweede maal uitgevoerd door Inscope Consulting, een kennisonderneming van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In totaal 659 mensen vulden een volledige vragenlijst in, een toename van 32% ten opzichte van 2015.