.nl | .be

Management Team

Onderzoek: vrouwen presteren beter onder vrouwelijke leiders

Vrouwelijke leiders beïnvloeden de manier waarop medewerkers presteren. Diversiteit op de werkvloer is goed, maar wie ondermaats presteert zal het zwaar krijgen onder een vrouwelijke leider.

2016 mag volgens sommigen een slecht jaar zijn geweest, op een gebied was het zeker niet slecht: nog nooit waren er zoveel bedrijven in de Amerikaanse aandelenkoers S&P500 die geleid werden door vrouwen. Volgens de S&P Global Market Intelligence, die het aantal vrouwelijke ceo’s in de Amerikaanse en Europese bedrijven bijhoudt, stond bij 27 van de 500 bedrijven een vrouw aan het roer. Nog steeds een beschamend laag aantal, maar het aantal is flink gestegen sinds 2015. Toen waren 22 van de 500 ceo’s vrouwen. En er waren meer mooie cijfers: in Amerika er zijn meer vrouwen aan het werk dan ooit tevoren. In totaal werken nu 73,5 miljoen vrouwen, 47 procent van de beroepsbevolking. Ter vergelijking: in 1945 bestond 29 procent van de werkende bevolking uit vrouwen. In hoeverre gaat het gezegde ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ in deze situatie op? Wetenschappelijk onderzoekt stelt dat dat het geval is: vrouwen die al succesvol zijn, zien hun prestaties stijgen op het moment dat ze onder een vrouwelijke leider komen te werken. Uit Italiaans onderzoek blijkt dat vrouwelijk leiderschap een positief effect heeft op de salaris van andere vrouwen, en dat bedrijven met een vrouwelijke leider beter presteren. Een ander Amerikaans onderzoek toont soortgelijk resultaat: toen gekeken werd naar de rol van vrouwen in de board, bleek dat er meer vrouwen aangenomen werden als er het jaar daarvoor een vrouw binnen de Raad van Bestuur was gekomen. Dit kan verklaard worden door de vrouwelijke netwerken die steeds meer ontstaan, waarbij vrouwen elkaar opzoeken om ervaringen op werk uit te wisselen. Ook wordt vaak beweerd dat Raad van Bestuur graag mensen aannemen die op hen lijken - met een vrouw in de boardroom verandert dat aanzienlijk. Niet alleen in Amerika worden deze resultaten geboekt. Uit onderzoek van het Peterson Institute for International Economics, waarin 2100 bedrijven in 91 landen onderzocht werden, blijkt dat een vrouw in de Raad van Bestuur in direct verband staat met een toename van vrouwelijke medewerkers. Een mooie bijkomstigheid: bedrijven met vrouwelijke leiders zijn winstgevender dan met enkel mannen in de Raad van Bestuur. Maar niet iedereen excelleert onder vrouwelijk leiderschap. Terwijl vrouwen die al goed presteren het goed doen onder seksegenoten, doen vrouwen die niet goed presteren op hun werk dat niet. Vijfjarig onderzoek van de Amerikaanse universiteit Berkeley in een bedrijf met 1700 medewerkers toont dat sommige vrouwen het slechter doen onder vrouwelijke leiders. Op het eerste oog was er weinig verschil te zien met werken onder een mannelijke leider, maar een nadere bestudering van de data toonde aan dat sommige vrouwen die al onder de maat presteerden minder salaris kregen onder een vrouwelijke leider. Een verklaring daarvoor komt van het Italiaanse onderzoek dat eerder aangehaald werd. Onderzoekers stelden dat vrouwen die beduidend minder presteren meer gebaat zijn bij een mannelijke ceo, omdat deze over het algemeen minder individueel kijken naar salarissen. Het gemiddelde salaris is hoger dan de vrouwen uit het onderzoek bleken te verdienen. Vrouwelijke ceo’s zijn geneigd om meer individueel naar bekwaamheid te kijken en daar het loon op aan te passen. Ongeacht hun geslacht hebben medewerkers over het algemeen te maken met betere werkcondities en minder ontslagen onder een vrouwelijke baas. Dit laatste komt volgens onderzoek voort uit het feit dat vrouwen zich meer inzetten om ontslag te voorkomen. De empathie die vrouwen over het algemeen kennen ligt daaraan ten grondslag. Ook tijdens de financiële crisis was dit te zien: bedrijven met een vrouwelijke ceo kenden een kleinere afname van het personeelsbestand dan bedrijven die bestuurd werden door mannen. Ondanks dat het nog steeds niet gebruikelijk is dat vrouwen aan de top van een bedrijf staan, laten deze onderzoeken zien dat het zeker de moeite waard is om vrouwen op de hoogste posities binnen bedrijven te zien.