Bedrijfsvoering

8 alternatieven om nieuwe machines en innovaties te financieren

Ook in het post-crisistijdperk lopen veel maakbedrijven nog altijd tegen financieringsgrenzen aan. Welke alternatieven heb je als de bank terughoudend is?

financiering maakindustrie