.nl | .be

Leiderschap

Waarom je zelfsturende medewerkers vooral níet met rust moet laten

Medewerkers beslissen steeds meer zelf. Maar de leidinggevende heeft het mis als hij denkt ze dan maar met de rust te moeten laten.