.nl | .be

Team

Zo faciliteer je als leider eigenaarschap bij je medewerkers

Eigenaarschap wordt te vaak als een persoonlijkheidskenmerk bestempeld, benadrukt Jochen Hekker, schrijver van het boek Vergroot Eigenaarschap. ‘Natuurlijk helpt het als je proactief bent, maar dat is geen garantie. Om de verantwoordelijkheid bij anderen neer te leggen, moet je het wel goed voorbereid hebben.

Eigenaarschap