.nl | .be

Goed werkgeverschap

Diversiteit op de werkvloer? ‘Werkgevers moeten het anders aanpakken’

Vanaf deze maand kunnen grote werkgevers via een zogenaamde barometer de ‘diversiteit’ van hun personeelsbestand in kaart brengen. Terwijl het thema steeds meer maatschappelijke en politieke aandacht geniet, worstelen veel werkgevers met de praktische kant. Drie deskundigen vertellen hoe zij het thema diversiteit op de werkvloer handen en voeten geven.

diversiteit inclusiviteit for all GPTW