.nl | .be

Team

Diversiteit is iets anders dan je denkt

Een grote diversiteit aan ideeën, normen en waarden op één werkvloer: wel of geen goed idee? Onderzoekers van onder meer Stanford en Berkeley komen tot de conclusie dat zelfs diversiteit diverser is dan we dachten.