.nl | .be

Leiderschap

Leiderschapslessen uit Silicon Valley: ‘Laat mensen hun eigen fouten maken’

Nederlanders met een leidinggevende functie bij tech-bedrijven in Silicon Valley geven inzicht in hun werk. Vandaag Joke van Bemmel (37), scientific program manager bij Gladstone Institute of Cardivasculair Disease. 'Je bereikt als leider het meest als je aan medewerkers vraagt hoe zij een oplossing voor een probleem zien.'

Joke van Bemmel Gladstone Institute