.nl | .be

Leiderschap

‘Laat manager zelf beslissen wie welke bonus krijgt’

Als managers zelf een beslissing mogen nemen over toe te kennen prestatiebonussen, zijn de werknemers doorgaans meer intrinsiek gemotiveerd, dan als dit gebeurt volgens gestandaardiseerde beoordelingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM).

laat managers zelfs beslissen bonus