Leiderschap

Feedback zorgt niet altijd voor een betere prestatie

We worden aangemoedigd om feedback te vragen, van collega's, vrienden, klanten. Maar als je niet op de juiste manier met die feedback omgaat, komt het de creatieve prestatie niet per se ten goede, zo blijkt uit onderzoek.

Bij het oplossen van een probleem wordt je aangeraden om niet alleen te gaan zitten malen, maar op zoek te gaan naar de mening van anderen. Een ondernemer gaat met klanten in gesprek om zijn businessmodel te checken, professionals checken hun ideeën bij collega's en managers. Maar helpt het ook? Organisatiepsycholoog Roy Sijbom onderzocht samen met collega's het effect van feedback. Wat hebben jullie precies onderzocht?  'Het idee is dat feedback van diverse bronnen gunstig is voor de creativiteit, maar wij waren benieuwd of dit inderdaad het geval is. Dat bleek niet zo te zijn. Als de druk hoog is en er is weinig tijd, dan leidt meer feedback helemaal niet tot meer creativiteit. Maar wat we ook vonden was dat als de bronnen voor feedback diverser zijn, de creativiteit exponentieel toeneemt.' Jullie onderzochten dit bij consultants, waarom juist deze doelgroep? 'Consultants hebben te maken met een werkomgeving die snel verandert. Andere projecten, andere klanten. Dat zorgt ervoor dat ze continu cognitief alert moeten zijn. Ze moeten weten welke informatie relevant is. Ook wordt er in hun werk veel creativiteit en probleemoplossend vermogen gevraagd. Een omgeving waarin feedback een grote rol kan spelen.' En de ene feedback is de andere niet? 'Als je bij vijf directe collega's om feedback vraagt, is de kans groot dat je een lage diversiteit aan feedback krijgt. Hoe diverser de bronnen zijn, collega's, vrienden, managers hoe meer de informatie uiteenloopt. En er is tijd nodig om die informatie te verwerken. Is die tijd er niet, dan zorgt de feedback niet voor meer creativiteit.' Wat kunnen organisaties doen om ervoor te zorgen dat feedback goed wordt verwerkt? 'Bedrijven moeten zich er bewust van zijn dat het tijd kost om feedback te verwerken. Dus dat als er aan meerdere mensen om feedback gevraagd wordt, dat mensen dan ook in de gelegenheid gesteld worden om het te verwerken. Er moet tijd worden ingebouwd en er moet actief en bewust gereageerd worden.'