.nl | .be

Executive education

Hoe technologiebedrijf Priva werkt aan een groenere wereld

In deze tijden van klimaatverandering en explosief groeiende steden zoekt technologiebedrijf Priva naar duurzame oplossingen voor onze voedselvoorziening. ‘Het economische systeem van onze maatschappij is op termijn niet houdbaar.’

Meiny Prins, Priva