.nl | .be

Falen

Waarom je een faal cv moet maken

Gedurende je gehele carrière bouw je aan een document met al je verworvenheden en prestaties. Mislukkingen staan er niet op. En daarmee doe je jezelf tekort.

gefaald