.nl | .be

Yolanda van Heese

Hoe ga je om met een streber als baas?

Wat als je baas een groot ego en even groot ambitieniveau heeft? Probeer te kijken of je hem of haar kunt helpen zijn doel te verwezelijken, want al hij faalt, dan betalen de mensen onder hem de rekening.