.nl | .be

Marcel de Rooij

We hebben niet nog meer leiderschapsverhalen over zakelijk succes nodig, maar een nieuwe betekenis van leiderschap

Leiderschap is een leeg begrip geworden. Dus plakken we er maar een ander woord voor, om te laten zien dat het leiderschap waar wíj het over hebben wel degelijk verantwoord is, of dienend, of participatief, authentiek, betrokken, inclusief… Ik denk dat we niet zozeer behoefte hebben aan een nieuwe omschrijving van leiderschap , maar aan een nieuwe lading.