.nl | .be

Manon Bongers

Geef medewerkers een duidelijk kader

Veel werknemers zijn onzeker over hun taken en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat je als leidinggevende duidelijk bent over wat er van je medewerkers verwacht wordt.