.nl | .be

Erik Schoppen

We vertrouwen het liefst op wat ons lief is

Geen keuze hebben maakt vertrouwen een gedwongen construct schrijft MT-columnist en neurowetenschapper Erik Schoppen. Dit zou leiders tot nadenken moeten stemmen over wat de sociale impact is van hun vernieuwingen op de samenleving.

vertrouwen hechting MT