.nl | .be

Erik Schoppen

Vertrouwen op het eerste gezicht

We hebben gespecialiseerde netwerken in ons brein die de basis vormen voor het snel kunnen vertrouwen. Kennis van deze impliciete vorm van vertrouwen verschaft leiders een duurzame voorsprong, schrijft MT-columnist en neurowetenschapper Erik Schoppen.

vertrouwen netwerken MT