.nl | .be

Business

Grafiek van de dag: grootste loonstijging sinds uitbreken crisis

De cao-lonen stijgen in 2016 met bijna 2 procent. Dat is het hoogste percentage sinds 2009.

De economie trekt aan en de werkloosheid neemt af. En dat zien we nu ook duidelijk terug in de lonen, zo meldt het CBS. Sinds de economische crisis in 2009 uitbrak, was er nog geen sprake van een loonstijging van deze omvang. Geen daling premiedeel werkgever Ook opvallend: de loonkosten voor de werkgever lopen dit jaar ietsje harder op dan de lonen zelf. Alleen de jaren 2006, 2007 en 2015 lukte het om de loonkosten lager te laten uitvallen dan de loonstijging zelf.. In die perioden gingen bijdragen van werkgevers aan premies zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid of WW omlaag.