.nl | .be

Business

CPB: groei economie NL blijkt groter dan verwacht

De Nederlandse economie is booming business. De overheidsbegroting is in 2017 weer in balans en het bbp per hoofd van de bevolking ligt op het niveau van voor de crisis.