.nl | .be

Business

Aandacht R&D terug naar NL, plus grotere investeringen

Nederlands’ grootste kennisbedrijven geven steeds meer geld uit aan research & development. Daarnaast verplaatst de aandacht van ontwikkeling van het buitenland terug naar Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe R&D-barometer van werkgeversvereniging VNO-NCW.

In totaal deden 15 van de grootste kenniswerkers in Nederland mee. Zij waren samen goed voor 23 miljard euro aan wereldwijde investeringen in onderzoek en ontwikkeling. 3,2 miljard euro daarvan werd uitgegeven in Nederland, de rest over de grens. De R&D-barometer is een enquête die grote bedrijven vraagt naar hun investeringen en toekomstplannen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De barometer werd in 2011 voor het laatst afgenomen. Uit het onderzoek blijkt wel dat er wat dingen veranderd zijn sinds 2011. Terug naar Nederland Zo is de aandacht voor R&D in de BRIC-landen wat verslapt. De ondervraagde bedrijven verwachtten zes jaar geleden meer onderzoek te verrichten binnen en naar deze landen, maar die verwachting lijkt niet uit te komen. Bij de BRIC-landen horen onder meer China, India, Rusland en Brazilië. Oorzaak is (deels) dat er meer geïnvesteerd wordt in R&D in Nederland. Dat is terug te zien in de cijfers: dit jaar groeide het geïnvesteerde bedrag naar 3,2 miljard euro. In 2011 was dit nog 2,5 miljard euro. Ook het aantal onderzoekers dat wordt ingezet in Nederland groeide met 3.000 naar een totaal van 16.000. Wereldwijd zijn er nu 60.000 onderzoekers aan het werk. Samenwerkingen met mkb Ten tweede blijkt uit het onderzoek dat de Nederlandse multinationals meer samenwerking zoeken met mkb-bedrijven en startups, wat de Nederlandse economie en innovatie stimuleert. In totaal zou het om ongeveer een half miljard euro gaan voor het mkb, van de totale 1,4 miljard euro. Daarnaast wordt er ook veel samengewerkt met grote kennisinstellingen, zoals de vier Technische Universiteiten en TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Talent Een van de uitdagingen die de ondervraagde bedrijven tegenkomen, is het vinden van geschikt talent. Met ‘geschikt’, bedoelen de bedrijven vooral hooggekwalificeerd. Rob Hamer, voorzitter van de VNO-NCW technologie commissie en R&D-directeur van Unilever zegt erover: ‘Voor sommige technische functies is talent inmiddels zeer schaars, wat een bedreiging vormt voor de concurrentiekracht van Nederland op termijn. Een studentenstop bij de TU’s is dan bijvoorbeeld ook funest.’