Business simpel maken

3 valkuilen van digitale transformatie (zo lukken je innovaties wel)

Het is een bekend verschijnsel: een bedrijf of overheidsinstantie besluit te moderniseren. En na jaren werk, enorme investeringen en gefrustreerde medewerkers is er niets van terecht gekomen. Hoe kan dat?

valkuilen digitale transformatie