.nl | .be

Boeken

Piketty wil meer macht voor je werknemers. En jij?

Is radicale herverdeling van welvaart via belastingheffing te eenzijdig? Smoort het ondernemerschap en innovatie? Is dik een ton voor iedere midtwintiger wel zo goed besteed? In hoeverre is het aan een academicus om politiek te bedrijven? En wat doen we met de volgende crisis? Het lijvige nieuwe werk van ‘rockster-econoom’ Thomas Piketty roept een hoop vragen op. En dat is nou net zijn intentie.

Thomas Piketty Kapitaal en ideologie brainwash