.nl | .be

Boeken

5 onderhandeltips van een voormalig FBI-onderhandelaar

Of je nu met je baas praat over je salaris of met een gijzelnemer tijdens een bankoverval: onderhandelen loopt volgens Chris Voss volgens vaste richtlijnen. In zijn boek 'Deel nooit het verschil' doet de voormalige FBI-gijzelingsonderhandelaar zijn ervaringen met onderhandelen uit de doeken.

Of je het nou doet met je baas over salaris of met een gijzelnemer tijdens een bankoverval: onderhandelen loopt volgens Chris Voss volgens vaste stramienen. In zijn boek Deel nooit het verschil doet de voormalige FBI-gijzelingsonderhandelaar zijn ervaringen uit de doeken.