.nl | .be

Beste Business Events

‘To-dolijst is voornamelijk verzameling onbelangrijke taken’

Door een overvloed aan informatie staat ons brein voor enorme uitdagingen. Ons meest waardevolle en schaarse goed is niet langer tijd, maar aandacht. Een column van bedrijfspsycholoog Tony Crabbe.

Tony Crabbe, timemanagement, druk, productiviteit, effectief