De 10 grootste leugens over uw pensioen

22 mrt 2012  |   Arjan Zweers   
Pensioenleugens

Het pensioenprobleem is veel groter en acuter dan u wordt voorgehouden. Als u niet net voor uw pensioen staat, kunt u er waarschijnlijk zelfs naar fluiten.


Het pensioenstelsel in Nederland staat bekend als ‘het beste ter wereld’. Maar in feite is het failliet. Er is meer geld in kas dan ooit tevoren. Toch is het tekort in de reserves om en nabij de 240 miljard euro. In de komende 20 jaar gaat zo’n 70 procent van de opgebouwde reserves op aan pensioenuitkeringen. Niet gek dus dat er wordt afgestempeld.

Het verhaal van het Nederlands pensioen­stelsel is dat van een trieste en onnodige ondergang. De ellende begon eind jaren 80, begin jaren 90, zegt de nu 67-jarige Jan Uitgelicht:

Dit artikel komt uit  MT magazine

> abonnement?
van de Poel, oud-ABP-cfo, hoogleraar riskmanagement en nu partner bij Baker Tilly Berk. “Het pensioenstelsel draait, omdat er bij een dekkingsgraad van 130 procent een buffer van 30 procent bestaat. Met die buffer kan risicovol belegd worden, wat de basispremie drukt. Daarnaast is die buffer de rijkdom die oudere generaties doorgeven aan de jongere. In ruil daarvoor dragen de jongeren de inflatierisico’s. Dat is de veelbesproken solidariteit die de kern van het stelsel vormt.”

Pensioen is verdampt

Een kwart eeuw geleden werd echter het voor het stelsel noodzakelijke verband tussen loon- en premiestijging losgelaten. Sterker nog, premies werden soms helemaal niet meer betaald (de zgn. ‘premie-holidays’). Werkelijk iedereen - overheid, werkgevers én werknemers - nam een deel van de opgebouwde reserves, terwijl de uitkeringen en aanspraken wel werden opgehoogd met de inflatie. “Daardoor verdampte de buffer in hoog tempo en daarmee de kapitaalsoverdracht naar de volgende generaties. Door de te lage dekkingsgraden is het stelsel nu niet alleen technisch, maar ook maatschappelijk zo goed als failliet.”

Een pensioen van 70 procent van uw gemiddelde salaris? Tenzij u bijna 65 bent, hoeft u er niet meer op te rekenen. Met 50 procent mag u al blij zijn, 35 procent is realistischer. Hoe jonger u bent, hoe groter het probleem. En hoe meer de betrokken Hoe gaat het nu verder?

Lees hoe het pensioenstelsel er in de toekomst uit kan zien op
mt.nl/pensioenen
partijen eraan doen om u in het ongewisse te laten. Niet voor niets schreef Fieke van der Lecq, hoogleraar pensioenmarkten, al in 2006 dat “grotere transparantie grote gevolgen kan hebben voor de houdbaarheid van het stelsel.” Want de solidariteit in het pensioensysteem, zegt zij, “bestaat bij de gratie van onwetendheid.”

Maar waarom onwetend blijven? De tien grootste pensioenleugens op een rij.

1 van 11

Leugen 1

‘Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld’

o.a. Henk Kamp (VVD-minister SZW)

Het wordt zo vaak gezegd, dan moet het wel waar zijn, toch? Helaas. Het is niet waar. Wat wel waar is: Nederlandse pensionado’s ontvangen de hoogste uitkeringen ter wereld. En ja, daar is goed van te leven. Maar in de Global Aging Preparedness Index bungelt Nederland onderaan als het gaat om de fiscale houdbaarheid van die uitkeringen. En dat wordt u niet verteld.

De komende 20 jaar moet het leeuwendeel van de reserves worden uitgekeerd. Het kernvermogen, dat deel waar de rendementen mee behaald moeten worden, wordt hierdoor steeds kleiner. Een vergrijsd fonds in onderdekking is rond 2035 failliet. Ook als er elk jaar een nogal fors rendement van zo’n 6 procent wordt gemaakt.

Gegevens ontvanger
Naam ontvanger:
Email ontvanger:
Jouw gegevens
Naam:
Email:
 
Volg MT op Twitter


@MTNieuws op Twitter
X